Kto sme

Naša dielňa má začiatky už pred 40-tymi rokmi, keď môj otec Milan vyštudoval umelecké kováčstvo na Škole umeleckých remesiel v Turnove. Začínal ako umelecký kováč v reštaurátorských dielniach pamiatkostavu, kde mal možnosť pracovať napríklad na obnove schodišťového zábradlia na zámku Budatín, či zábradlia na veži hradu v Oravskom Podzámku, či na iných pamiatkach v Krupine a Čachticiach.

Neskôr sa tomuto remeslu venoval už len doma v dielni, kde som ho ako malý chlapec často pozoroval. Myslím, že to sú momenty, ktoré mi stačili na to aby som si túto prácu zamiloval.

Objavovanie rôznych pracovných postupov a techník bolo a je aj po dnes pre mňa stále veľkým dobrodružstvom. Veľmi zaujímavé a hlavne podnetné boli pre mňa návštevy v dielni umeleckého kováča Václava Kitzbergra a jeho syna Igora. Som tiež rád,že som sa mohol zdokonaľovať na kováčskych kurzoch u svetoznámeho umeleckého kováča Alfréda Habermanna.

Vlastnú dielňu som založil v roku 1999, kde v súčastnosti pracujem s manželkou Erikou, otcom a bratom Petrom.

Designed & programmed by INCREA